Regulamin D.A.

Regulamin Akademii Tańca DANCE AVENUE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przestojem w funkcjonowaniu studia w  okresie od marca do czerwca  niezrealizowane karnety i  wpłacone  kaucje można przenieść na poczet nowych zajęć w studiu , zajęć on line lub wykorzystać na naszej platformie
e-taniec.eu. – możecie to zrobić do 30.09.2020

UCZESTNIK KURSU MA PRAWO:

 • Odrabiać zajęcia w ramach ważności karnetu , wyłącznie po WCZEŚNIEJSZYM przeniesieniu rezerwacji (telefonicznie, mailowo lub osobiście )
 • DATA WAŻNOŚCI KARNETU JEST RÓWNOZNACZNA Z OSTATNIĄ DATĄ NA KARNECIE
 • Do korzystania z profilu klienta

UCZESTNIK KURSU JEST ZOBOWIĄZANY:

 • Uiszczenia opłaty za zajęcia wg. aktualne cennika
 • Przed zajęciami zgłosić swoją obecność w Recepcji Studia (KARNET JEST IMIENNY I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ GO INNEJ OSOBIE )
 • Przychodzić na zajęcia zdrowym.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW:

 • Każdy uczestnik kursu , który nie skorzystał z pełnego wymiaru zajęć zobowiązany jest do ich opłacenia niezależnie od czasu spędzonego na zajęciach
 • nie przyjmujemy zapisów bez wpłaty
 • Studio zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w czasie trwania kursu.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie studia odpowiada uczestnik.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 • FILMOWANIE ZAJĘĆ JEST ZABRONIONE.

PŁATNOŚCI

 • Rezerwacja terminu lekcji indywidualnej możliwa wyłącznie po wpłacie ( najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem lekcji).
 • Odwołanie lekcji indywidualnej możliwe najpóźniej dzień przed zaplanowaną lekcją, (w innym przypadku opłata za lekcję przepada) wyłącznie przez kontakt z recepcją (telefonicznie, mailowo lub osobiście )
 • Możliwość zwrotu płatności lub przepisania jej na inny kurs do momentu wyznaczenia daty startu kursu;
 • Studio Tańca Dance Avenue – Monika Grzelak nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach, ani w przypadku rezygnacji z kursu, warsztatów po wyznaczeniu daty startu kursu
 • karnety semestralne, formacyjne i vip nie podlegają zwrotom
 • W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników do rozpoczęcia kursu lub przeprowadzenia warsztatów   Studio Tańca Dance Avenue  zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniądzy
 • W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Tańca Dance Avenue Studio zobowiązuje się do przedłużenia  ważności karnetu

Szkoła Tańca Dance Avenue świadczą, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenia COVID -19 

Kursancie, nasze zajęcia mogą być rejestrowane w celach promocyjnych, działalności Dance Avenue, jeżeli nie wyrażasz zgody na rejestrowanie swojego wizerunku na zajęciach poinformuj o tym instruktorów i recepcję

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i podpisaniem powyższego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH

 •  Aby skorzystać z zajęć należy przy każdej wizycie okazać kartę wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, paszport)
 • Bez dokumentu nie ma możliwości skorzystania z zajęć przy użyciu karty partnerskiej .
 • Warunkiem skorzystania z zajęć jest wcześniejsza wpłata kaucji 60zł na konto Dance Avenue Monika Grzelak Nr konta: Bank Millennium S.A: 33 1160 2202 0000 0001 6267 5612 Ważne, aby w tytule wpisać „kaucja”
 • Możliwość korzystania tylko z jednych zajęć w ciągu jednego dnia.
 • W przypadku kart Multisport obowiązuję dopłata 5zł do każdych zajęć, płatne z góry przed rozpoczęciem kursu
 • Karty partnerskie nie obowiązują w przypadku lekcji indywidualnych, warsztatów.
 • Każda kolejna godzina w ciągu dnia płatna zgodnie z regularnym cennikiem .
 • Studio zastrzega sobie prawa pomniejszenia kwoty zwrotu kaucji w przypadku nieodrobionej nieobecności kursanta na zajęciach .
 • Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera, czyli Benefit Systems oraz OK System oraz przestrzegania wewnętrznego regulaminu studia .

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych uczestników kursów jest Dance Avenue, ul. K. Leczkowa 1 , 80-432 Gdańsk Możesz się z nami skontaktować listownie na podany adres lub mailowo na e-mail: biuro@danceavenue.eu
W Dance Avenue szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych. W tym celu m.in. używamy bezpiecznego protokołu SSL na naszej stronie www.

Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, tel kontaktowy i adres mail.
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu :
a. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR),
b. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR.
e..w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR),
g. wysyłania newslettera, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora, o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda( art. 6 ust. 1 pkt a) GDPR).

Szczegółowa polityka prywatności

Kursancie, nasze zajęcia mogą być rejestrowane w celach promocyjnych, działalności Dance Avenue, jeżeli nie wyrażasz zgody na rejestrowanie swojego wizerunku na zajęciach poinformuj o tym instruktorów.

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i podpisaniem powyższego regulaminu.