Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1.1 Administratorem danych jest Dance Avenue z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. leczkowa 1 .Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulamin lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu
1.3 Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Prywatności termin Uczestnik zastąpiony został określeniem „Ty”
Termin Administrator – „My”
Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.4 W Dance Avenue szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych. W tym celu m.in. używamy bezpiecznego protokołu SSL na naszej stronie www.
1.5 Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, tel kontaktowy i adres mail.
1.6 Niektóre zajęcia mogą być rejestrowane przez instruktorów lub pracowników Dance Avenue , celem ich promocji, w przypadku gdy nie wyrażasz zgody aby twój wizerunek został zarejestrowany poinformuj
o tym instruktorów przed rozpoczęciem zajęć

§.2 Administrator Danych
2.1 Usługodawca jest administratorem danych osobowych kursantów, oznacza to, że jeśli jesteś naszym kursantem to w naszych systemach przetwarzamy twoje dane w postaci Imienia, nazwiska adresu e-mail
i numeru telefonu

2.2 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie:a) z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie
b) z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do zapewnienia i realizowania usług oferowanych przez Dance Avenue .
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
e) dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu :

 1. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.3 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.4 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Dance Avenue t.j Administratorem danych jest możliwy pod adresem mail biuro@danceavenue.eu
2.5 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zaprzestaniu uczęszczania na kursy lub rozwiązaniu umowy, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.6 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
2.7 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
2.8 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub stosownych umów.
2.9 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Pliki cookies
3.1 Witryna danceavenue.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.2 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3.3 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Nazwa techniczna plikuDomyślny czas wygasaniaOpis
__utma2 lata od zestawu / aktualizacjiSłuży do rozróżniania użytkowników i sesji.Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.
__utmb30 minut od zestawu / aktualizacjiSłuży do rozróżniania użytkowników i sesji.Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.
__utmcKoniec sesji przeglądarkiPrzechowuje czas wizyty/przebywania na stronie
__utmt10 minutSłuży do zmniejszania szybkości żądania.
__utmz6 miesięcy od zestawu / aktualizacjiPrzechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
cookiesDirective1 rokInformacje o zbieraniu ciasteczek. Gdy zaakceptujesz informacje o ciasteczkach.

3.4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji , które mogą być przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane informacje stanowiące pomoc w administrowaniu.

Profilowanie

 Profilujemy Twoje dane jedynie na potrzeby marketingu bezpośredniego. Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny istotny sposób na Ciebie wypływającej.