Projekty unijne

ig da ue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Rozwój działalności firmy Dance Avenue Monika Grzelak poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”
Umowa o dofinansowanie nr UDA.POIG.06.01.00-22-166/11-00
Etap II- Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu
osi priorytetowej 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dance Avenue Monika Grzelak- Rymarczyk
Ul. Konrada Leczkowa 1
80-432 Gdańsk

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.