Regulamin-pierwszy taniec

– Lekcje Indywidualne Młodej Pary :
Każda lekcja indywidualna musi być opłacona z góry.
Lekcję indywidualną można odwołać najpóźniej dzień wcześniej przed jej planowanym terminem.
W przypadku odwołania lekcji indywidualnej w tym samym dniu, dokonana wpłata przepad