Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1.1 Administratorem danych jest Dance Avenue z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1 .Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Prywatności termin Uczestnik zastąpiony został określeniem „Ty”,Termin Administrator – „My”
Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3 W Dance Avenue szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych. W tym celu m.in. używamy bezpiecznego protokołu SSL na naszej stronie www.

1.4 Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, tel kontaktowy i adres mail.

1.5 Niektóre zajęcia mogą być rejestrowane przez instruktorów lub pracowników Dance Avenue , celem ich promocji, w przypadku gdy nie wyrażasz zgody aby twój wizerunek został zarejestrowany poinformuj o tym instruktorów przed rozpoczęciem zajęć

§.2 Administrator Danych
2.1 Usługodawca jest administratorem danych osobowych kursantów, oznacza to, że jeśli jesteś naszym kursantem to w naszych systemach przetwarzamy twoje dane w postaci Imienia, nazwiska adresu e-mail i numeru telefonu

2.2 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Dance Avenue t.j Administratorem danych jest możliwy pod adresem mail biuro@danceavenue.eu

§.3 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
3.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu :
a. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR),
b. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR.
e. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR),
g. wysyłania newslettera, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora, o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda( art. 6 ust. 1 pkt a) GDPR).

§.4 Okres przez który dane będą przechowywane
4.1 Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

4.2.Dane podane w celu wysyłania newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

§.5. Odbiorcy danych
5.1.Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usług zakwaterowania.

§.6 Prawa osoby, której dane dotyczą
6.1.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6.2.Każdej osobie , której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.3.W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.4. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.5.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§.7 Przekazywanie danych poza EOG
7.1 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§.8. informacja o dobrowolności podania danych
8.1.Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

8.2.Podanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolne.

§.9. Pliki cookies
9.1 Witryna danceavenue.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9.2 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Dance Avenue z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1 w celu optymalizacji działań.

9.3 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Nazwa techniczna plikuDomyślny czas wygasaniaOpis
__utma2 lata od zestawu / aktualizacjiSłuży do rozróżniania użytkowników i sesji.Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.
__utmb30 minut od zestawu / aktualizacjiSłuży do rozróżniania użytkowników i sesji.Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.
__utmcKoniec sesji przeglądarkiPrzechowuje czas wizyty/przebywania na stronie
__utmt10 minutSłuży do zmniejszania szybkości żądania.
__utmz6 miesięcy od zestawu / aktualizacjiPrzechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
cookiesDirective1 rokInformacje o zbieraniu ciasteczek. Gdy zaakceptujesz informacje o ciasteczkach.

9.4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji , które mogą być przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane informacje stanowiące pomoc w administrowaniu.

Profilowanie

Profilujemy Twoje dane jedynie na potrzeby marketingu bezpośredniego. Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny istotny sposób na Ciebie wypływającej.