Dłuższe „życie” karnetu

Dłuższe życie karnetu

REGULAMIN OFERTY „DŁUŻSZE ŻYCIE KARNETU”

  1. Dopłata przedłuża ważność karnetu o miesiąc licząc od ostatniej daty na karnecie, która jednoczenie jest datą jego ważności.
  2. Klient ma prawo w „okresie przedłużenia”korzystać ze swoich zajęć, odrobić zajęcia w innej grupie lub na innym kursie pod warunkiem, że są tam wolne miejsca.
  3. Nie wykorzystane w terminie zajęcia przepadają.
  4. Decyzja o skorzystaniu z oferty proponowanej przez Akademię Tańca Dance Avenue jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego Regulaminu.
  5. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
  6. Oferta ważna od 1 września do odwołania.
  7. Warunkiem skorzystania z oferty jest dopłacenie 30 zł. do podstawowej ceny karnetu.