Ballerina show 3 – 4 lat

Energetyczne zajęcia dla początkujących tancerzy, promujące idee tańca jako przyjemnego wysiłku fizycznego i dobrej zabawy, podczas której najmłodsi adepci tańca kształcą poczucie rytmu, pamięć ruchową, koordynację, a także sprawność fizyczną.
Dzieci uczą się prostych choreografii do znanej i lubianej muzyki.
Na lekcjach wykorzystujemy podstawy klasyki, rytmiki, a także elementy zabaw i tańców ludowych z różnych stron świata.
Czas 45 min

Terminy zajęć

Grafik

Dzień Godziny Uwagi Instruktor
Wt. 16:00 - 16:45

zajęcia otwarte

Ewelina Joka