OK system, benefit systems

ZASADY KORZYSTANIA Z KART Benefit systems / Ok System     w Dance Avenue

Prawa i obowiązki posiadaczy kart

 • Osoby posiadające kartę Fit Profit lub OK System mogą wziąć udział w jednych wybranych zajęciach dziennie,codziennie, z kartą Multisport Plus w wielu zajęciach dziennie.
 • Aby skorzystać z zajęć należy okazać kartę wraz z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem w Recepcji Studia każdorazowo przed wejściem na zajęcia

ZAJĘCIA SOLO

 • Grupy Open: możliwość „zarezerwowania” z wyprzedzeniem czasowym jednego karnetu w miesiącu tj. na 4 kolejne wejścia wybranego kursu otwartego
 • Grupy choreograficzne: obowiązuje rezerwacja karnetu na 4 kolejne zajęcia wybranego kursu po wpłacie 60,00 depozytu. Po zakończonym karnecie i rejestracji karty za każde z zarezerwowanych zajęć kaucja jest zwracana lub przepisywana na inny,wybrany kurs. Brak jednej rejestracji to równowartość pojedynczej wejściówki – 30,00.
 • nieobecności na „zarezerwowanych” zajęciach należy zgłosić ( telefonicznie, mailowo) w Recepcji Dance Avenue ( w innym przypadku „rezerwacja” przestaje obowiązywać)

ZAJĘCIA W PARACH

 • kurs w parach poziom podstawowy 
  – zapisy po wpłacie kaucji( depozytu) 60 zł za 1 osobę, wówczas następuje rezerwacja na 8 kolejnych wejść wybranego kursu
 • kurs w parach poziom średni i zaawansowany
  – zapisy po wpłacie kaucji( depozytu) 60 zł za 1 osobę, wówczas następuje rezerwacja na 4 kolejne wejścia zajęć wybranego kursu
 • w przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w ramach ważności zarezerwowanego karnetu
 • każde niewykorzystane wejście na zajęcia skutkuje potrąceniem 30,00 z kaucji
 • możliwe jest przepisanie, bądź zwrot kaucji do momentu wyznaczenia daty startu zajęć, po tym terminie kaucja jest bezzwrotna.
 • uczestnik GRUP CHOREOGRAFICZNYCH ma obowiązek regularnego opłacania kursów, bez przerw w ciągłości wpłat

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • kaucja za kursy może być wpłacona w Studio gotówką lub przelewem na konto
 • w przypadku przelewu posiadacz karty zobowiązany jest do wysłania e-mailem potwierdzenia wpłaty w tytule wpisując ” kaucja” wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e–mail – jeśli inny) na adres biuro@danceavenue.eu
 • po zakończonym karnecie i rejestracji karty za każde z zarezerwowanych zajęć kaucja jest zwracana lub przepisywana na inny,wybrany kurs. Brak jednej rejestracji to równowartość pojedynczej wejściówki – 30,00.
 • po 10 minutach od rozpoczęcia zajęć zarejestrowana wizyta zostaje uznana za zrealizowaną
 • wszelkie sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem będą regulowane na podstawie ogólnego regulaminu studia
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do właścicieli studia Dance Avenue