Regulamin D.A.

Regulamin Akademii Tańca DANCE AVENUE

UCZESTNIK KURSU MA PRAWO:

 • Odrabiać zajęcia w ramach ważności karnetu , wyłącznie po WCZEŚNIEJSZYM przeniesieniu rezerwacji (telefonicznie, mailowo lub osobiście )
 • DATA WAŻNOŚCI KARNETU JEST RÓWNOZNACZNA Z OSTATNIĄ DATĄ NA KARNECIE
 • po upływie daty ważności niewykorzystane zajęcia przepadają lub po dopłacie 30 zł karnet zostanie przedłużony o 4 tyg. (wówczas można odrobić niewykorzystane zajęcia z karnetu)

UCZESTNIK KURSU JEST ZOBOWIĄZANY:

 • Przed zajęciami okazać karnet w Recepcji Studia (KARNET JEST IMIENNY I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ GO INNEJ OSOBIE )

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW:

 • Aby zapisać się na wybrany kurs należy wpłacić zaliczkę ( 30 zł/os na karnet zajęć solo, 50 zł/os na karnet zajęć w parach) w Recepcji Studia lub na konto.
 • W przypadku płatności na konto należy wpisać w tytule: imię, nazwisko, numer telefonu, rodzaj, dzień i godzinę kursu oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: biuro@danceavenue.eu
 • nie przyjmujemy zapisów bez wpłaty
 • uczestnik kursu FORMACJA, Mini FORMACJA, WST oraz GRUP CHOREOGRAFICZNYCH ma obowiązek regularnego opłacania kursów, bez przerw w ciągłości wpłat
 • Studio zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w czasie trwania kursu.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie studia odpowiada uczestnik.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 • FILMOWANIE ZAJĘĆ JEST ZABRONIONE.

PŁATNOŚCI

 • Rezerwacja terminu lekcji indywidualnej możliwa wyłącznie po wpłacie ( najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem lekcji).
 • Odwołanie lekcji indywidualnej możliwe najpóźniej dzień przed zaplanowaną lekcją, w innym przypadku opłata za lekcję przepada
 • W przypadku kursów dla par istnieje możliwość zwrotu zaliczki lub przepisania jej na inny kurs do momentu wyznaczenia daty startu; w innym przypadku zaliczka przepada
 • Zwrot zaliczki możliwy jest tylko wtedy, gdy kurs nie odbył się z winy Studia Dance Avenue – Monika Grzelak
 • Studio Tańca Dance Avenue – Monika Grzelak nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach, ani w przypadku rezygnacji z kursu, warsztatów.
 • karnety semestralne, formacyjne i vip nie podlegają zwrotom

Polityka prywatności

Kursancie, nasze zajęcia mogą być rejestrowane w celach promocyjnych, działalności SL, jeżeli nie wyrażasz zgody na rejestrowanie swojego wizerunku na zajęciach poinformuj o tym instruktorów.

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i podpisaniem powyższego regulaminu.

Szczegółowe ZASADY KORZYSTANIA Z KART MultiSport / FitProfit w Dance Avenue