Regulamin D.A.

Regulamin Akademii Tańca DANCE AVENUE

UCZESTNIK KURSU MA PRAWO:

 • Odrabiać zajęcia w ramach ważności karnetu , wyłącznie po WCZEŚNIEJSZYM przeniesieniu rezerwacji (telefonicznie, mailowo lub osobiście )
 • DATA WAŻNOŚCI KARNETU JEST RÓWNOZNACZNA Z OSTATNIĄ DATĄ NA KARNECIE
 • po upływie daty ważności niewykorzystane zajęcia przepadają lub po dopłacie 30 zł karnet zostanie przedłużony o 4 tyg. (wówczas można odrobić niewykorzystane zajęcia z karnetu)

UCZESTNIK KURSU JEST ZOBOWIĄZANY:

 • Przed zajęciami okazać karnet w Recepcji Studia (KARNET JEST IMIENNY I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ GO INNEJ OSOBIE )

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW:

 • Aby zapisać się na wybrany kurs należy wpłacić zaliczkę ( 30 zł/os na karnet zajęć solo, 50 zł/os na karnet zajęć w parach) w Recepcji Studia lub na konto.
 • Każdy uczestnik kursu , który nie skorzystał z pełnego wymiaru zajęć zobowiązany jest do ich opłacenia niezależnie od czasu spędzonego na zajęciach
 • W przypadku płatności na konto należy wpisać w tytule: imię, nazwisko, numer telefonu, rodzaj, dzień i godzinę kursu oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: biuro@danceavenue.eu
 • nie przyjmujemy zapisów bez wpłaty
 • uczestnik kursu FORMACJA, Mini FORMACJA, WST oraz GRUP CHOREOGRAFICZNYCH ma obowiązek regularnego opłacania kursów, bez przerw w ciągłości wpłat
 • Studio zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w czasie trwania kursu.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie studia odpowiada uczestnik.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 • FILMOWANIE ZAJĘĆ JEST ZABRONIONE.

PŁATNOŚCI

 • Rezerwacja terminu lekcji indywidualnej możliwa wyłącznie po wpłacie ( najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem lekcji).
 • Odwołanie lekcji indywidualnej możliwe najpóźniej dzień przed zaplanowaną lekcją, w innym przypadku opłata za lekcję przepada
 • W przypadku kursów dla par istnieje możliwość zwrotu zaliczki lub przepisania jej na inny kurs do momentu wyznaczenia daty startu; w innym przypadku zaliczka przepada
 • Zwrot zaliczki możliwy jest tylko wtedy, gdy kurs nie odbył się z winy Studia Dance Avenue – Monika Grzelak
 • Studio Tańca Dance Avenue – Monika Grzelak nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach, ani w przypadku rezygnacji z kursu, warsztatów.
 • karnety semestralne, formacyjne i vip nie podlegają zwrotom

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych uczestników kursów jest Dance Avenue, ul. K. Leczkowa 1 , 80-432 Gdańsk Możesz się z nami skontaktować listownie na podany adres lub mailowo na e-mail: biuro@danceavenue.eu
W Dance Avenue szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych. W tym celu m.in. używamy bezpiecznego protokołu SSL na naszej stronie www.

Niezbędne dane osobowe jakie musisz podać abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę to: Imię, Nazwisko, tel kontaktowy i adres mail.
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu :
a. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR),
b. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR.
e..w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR),
g. wysyłania newslettera, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora, o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda( art. 6 ust. 1 pkt a) GDPR).

Szczegółowa polityka prywatności

Kursancie, nasze zajęcia mogą być rejestrowane w celach promocyjnych, działalności Dance Avenue, jeżeli nie wyrażasz zgody na rejestrowanie swojego wizerunku na zajęciach poinformuj o tym instruktorów.

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i podpisaniem powyższego regulaminu.